Výrobně skladová hala v Prostřední Bečvě

Výrobně skladová hala s pevným opláštěním

Tato montovaná hala využívá konstrukce typu TS, která je speciálně uzpůsobená pouze pro pevné opláštění. Tento typ konstrukce patří mezi nejrozšířenější typ zastřešení výrobních a skladovacích prostor.

Pevné opláštění

Tato hala je opláštěná z panelů s minerálním jádrem, které vyžadovalo požárně bezpečnostní řešení stavby.

Lokalita a účel haly

Montovaná hala, která slouží jako výrobní prostro a současně řeší skladové prostory investora.

Parametry haly

  • Lokalita haly - Prostřední Bečva
  • Rozměry haly - 11 x 30 x 4 m
  • Účel haly - výrobně skladová hala

Máte dotaz? Napište nám


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti HWT s.r.o., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Realizace CZECHGROUP