Zateplená tenisová hala v Třebíči

Výstavba zateplené tenisové haly

Sportovní montovaná hala zastřešující umělé tenisové kurty. Hala využívá konstrukce typu TS, která je uzpůsobená speciálně pro zateplené opláštění, které je v tomto případě řešeno pomocí PUR panelů.

Nadstandardní řešení

Hřebenová výška této montované haly je přizpůsobena s ohledem na minimální požadovanou výšku pro hraní tenisu. Součástí projektu bylo také napojení haly na stávající objekt původního zázemí tenisového kurtu, ke kterému je nyní hala připojena částí štítové strany.

Lokalita a účel haly

Tenisová hala napojená na stávající objekt zázemí původního kurtu. Objekt je postaven v Třebíči.

Parametry tenisové haly

  • Lokalita haly - Třebíč
  • Rozměry haly - 35,5 x 35 x 4
  • Účel haly - tenisová montovaná hala

Máte dotaz? Napište nám


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti HWT s.r.o., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Realizace CZECHGROUP