Výrobní hala s napojením na zděnou budovu v Praze

Výstavba zateplené výrobní haly

Tato montovaná hala využívá konstrukci typu TS se zatepleným opláštěním z PUR panelů. Hala je dimenzována a osazena vnitřním mostovým jeřábem pro snadnější manipulaci s materiálem. Střešní část haly je osazena hřebenovým světlíkem, který zajišťuje dostatečný přístup denního světla. Část střechy je tvořena střešními prosvětlovacími panely.

Nadstandardní řešení „podloubí“

Tato montovaná hala je zasazena do zděné části objektu. Část haly také tvoří „podloubí“ pod zděnou administrativní částí budovy. V této části jsou také umístěna vstupní sekční vrata.

Lokalita a účel haly

Výrobní hala v Praze - Úvalech.

Parametry haly

  • Lokalita haly - Praha - Úvaly
  • Rozměry haly - 19,02 x 21,62 x 6 m
  • Účel haly - výrobní hala

Máte dotaz? Napište nám


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti HWT s.r.o., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Realizace CZECHGROUP