Zateplené pevné opláštění ze sendvičových panelů

Sendvičový panel

Sendvičové panely se používají na fasády, střechy, mezistěny a stropy. Jsou vhodné také pro použití v konstrukcích pro potravinářský průmysl a pro náročné aplikace v čistých provozech.

Sendvičový panel je nákladově efektivní, prefabrikovaný prvek, který má dvě vrstvy ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou s vnitřním izolačním jádrem mezi nimi. Izolační jádro může tvořit minerální vlna, polyuretan, polyisokyanurát nebo polystyrén. Jádro je zvoleno dle požadavků na opláštění objektu, jako jsou: tepelné odpory, pořární odolnosti, ekonomické a estetické požadavky.

S ohledem na konstrukční řešení panelů jako prefabrikovaného prvku je tento systém nejpreferovanějším způsobem zateplení montovaných objektů s ohledem na rychlou montáž a dlouhodoubou životnost. Sendvičové panely patří k nejefektivnějším zateplovacím prvkům našich montovaných hal.

Realizace CZECHGROUP